CT και MRI απεικόνιση


Σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων απεικόνισης.

Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για να παραχθούν οι ιατρικές εικόνες, ενώ η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες για να αναδειχθούν τα απεικονιζόμενα όργανα. Η μαγνητική τομογραφία μας δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τα μαλακά μόρια όπως τον εγκέφαλο, το μυοσκελετικό σύστημα, το ουροποιογεννητικό σύστημα και άλλα συστήματα, των οποίων η πληροφορία που μας δίνει η αξονική τομογραφία δεν είναι τόσο αναλυτική. Η αξονική τομογραφία είναι μία γρήγορη, μη επεμβατική μέθοδος, χωρίς πόνο. Η μαγνητική τομογραφία είναι και αυτή μία μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης πλην όμως είναι αρκετά θορυβώδης, χρειάζεται περισσότερη ώρα για να παραχθεί η εικόνα, ενώ είναι δύσκολη και η πραγματοποίηση της σε ανθρώπους με κλειστοφοβία. Η βασική λειτουργία του αξονικού τομογράφου περιλαμβάνει την ακτινοβόληση του ασθενούς από πολλαπλές διαφορετικές διευθύνσεις με ακτίνες Χ και την καταγραφή της εξερχόμενης δέσμης από σύστημα ανιχνευτών σε διάφορα επίπεδα. Αντίθετα, με την απεικόνιση με τις ακτίνες Χ, η απεικόνιση με το μαγνητικό συντονισμό δεν εμπεριέχει κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία καθώς χρησιμοποιεί ένα εύρος πολύ χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων. Η αξονική τομογραφία έχει μία περιορισμένη ιατρική πληροφορία όσον αφορά ορισμένα συστήματα ,όπως για παράδειγμα το μυοσκελετικό ή το ΚΝΣ που για τον καλύτερο έλεγχο των συνδέσμων ή του ΝΜ χρησιμοποιείται η μαγνητική τομογραφία ή ακόμα στον εγκέφαλο που ναι μεν η αξονική τομογραφία θα μας δώσει άμεσα την απάντηση για μία εγκεφαλική βλάβη, όμως οι πιο πολλές λεπτομέρειες θα αναδειχθούν με τη μαγνητική τομογραφία.

Ο κύριος λόγος για να πραγματοποιήσουμε μία αξονική ή μία μαγνητική τομογραφία σε έναν ασθενή με σκολίωση είναι για να πιστοποιήσουμε ένα υφιστάμενο αίτιο. Επίσης, αυτές οι ειδικές εξετάσεις είναι χρήσιμες για να οδηγήσουν το χειρουργό σε πιο ασφαλή όρια, όπως και το να αναγνωρίσουμε μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η ακτινογραφία είναι η θεμελιώδης διαγνωστική μέθοδος αλλά πρέπει να αποκλείσουμε τουλάχιστον τα συγγενή αιτία η μία υποκείμενη παθολογία. Σε περιπτώσεις που υπάρχει οστική ανωμαλία η ακτινογραφία από μόνη της είναι ανεπαρκής και η χρήση της αξονικής τομογραφίας υποχρεωτική, ειδικά σε πολύπλοκες οστικές ανωμαλίες ή όταν έχει προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση. Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας ολοένα και αυξάνεται και είναι πολύ χρήσιμη σε ασθενείς με ασυνήθιστο τύπο καμπύλης ή με κλινικές εκδηλώσεις που μας υποψιάζουν για προυπάρχουσα νόσο.Κύριες ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω απεικόνιση σε ασθενείς με ακτινολογικά ευρήματα σκολίωσης.

Συγγενής οστική ανωμαλία
Συγγενής νευροπαθητική ανωμαλία  (Δυσπλασία Chiari, Μηνιγγοκήλη, Δυσραφισμοί κ.α)
Δυσπλασίες (Νευρινωμάτωση, Ατελής Οστεογένεση, Σύνδρομο Marfan)
Πόνος ο οποίος υφίσταται είτε από Όγκους οστού, Λοίμωξη ή Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
Νευρολογική επιδείνωση με παθολογικά ευρήματα στο ηλεκτρομυογράφημα και στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Προεγχειρητική εκτίμηση για τη χειρουργική αποκατάσταση συγγενούς οστικής ανωμαλίας.
Υποψία μετεγχειρητικής επιπλοκής.
Ιδιοπαθής κλίση της σπονδυλικής στήλης με ειδικά κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα που αναφέρονται στις επόμενες ενδείξεις.

Ενδείξεις της απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία σε ασθενείς με ιδιοπαθή σκολίωση.

Ηλικία μικρότερη των 10 ετών
Παθολογικές νευρολογικές εκδηλώσεις.
Οξεία εξέλιξη
Δυσμορφία, παραμόρφωση του άκρου ποδός.
Άλγος οσφυικής μοίρας, άλγος αυχένα,  πονοκέφαλος.
Ακτινολογικά σημεία.
Τύποι οι οποίοι συσχετίζονται με νευροπάθεια (αριστερή θωρακική, διπλή θωρακική και οι μεγάλες θωρακικές κλίσεις είτε μεγάλες κλίσεις που δημιουργούνται μετά τη λήξη της σκελετικής ωρίμανσης)
Διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα, στενοί αυχένες, διευρυμένα ωοειδή τρήματα ή άλλες καταστάσεις που υποψιαζόμαστε μη οστική βλάβη.
Ενδείξεις της απεικόνισης με αξονική τομογραφία σε ασθενείς με σκολίωση.

Η χρησιμοποίηση της αξονικής τομογραφίας πολλαπλών ανιχνευτών με τρισδιάστατη ανασύνθεση επιτρέπει την απεικόνιση πολύπλοκων οστικών ανωμαλιών συγγενούς σκολίωσης. Η αξονική τομογραφία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη επίσης στο σχεδιασμό της χειρουργικής εξαίρεσης του ημισπονδύλου γιατί μπορεί να απεικονίσει αναπάντεχες οστικές ανωμαλίες που δεν θα ήταν εύκολο να απεικονιστούν με την κλασική ακτινογραφία. Η προεγχειρητική αξονική αγγειογραφία είναι επίσης χρήσιμη στο να προσδιορίσει πιθανή αγγειακή ανωμαλία ή ακόμα και τη φυσιολογική απεικόνιση των αρτηριών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όταν τοποθετούμε βίδες στον αυχένα ίδια των ανώτερων θωρακικών σπονδύλων και ειδικά στο κοίλο μέρος της γωνίας, λόγω του ότι οι αυχένες είναι εξαιρετικά στενοί, η σπονδυλική στήλη είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε τραυματισμό. Άρα η προεγχειρητική αξονική τομογραφία ενδείκνυται στο να απεικονίσουμε τους στενούς αυχένες. Η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία χρειάζεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν ένα νέο νευρολογικό έλλειμμα μετά την τοποθέτηση των υλικών οστεοσύνθεσης στους αυχένες των σπονδύλων.

Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας φαίνεται να έχει ευρεία χρήση σε μία ασυνήθιστη καμπύλη, σε μία ασυνήθιστη αύξηση της κυρτότητας όπως και στη παρουσία νευρολογικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του follow up. Στην περίπτωση εμφανούς ιδιοπαθούς σκολίωσης για να αποκλειστεί ένα υποκείμενο νευρολογικό νόσημα η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας είναι απαραίτητη.