Όλο και συχνότερα έχουμε στα χέρια μας ακτινογραφίες και μαγνητικές ή αξονικές μόνο σε CD χωρίς την εκτύπωση σε φιλμ λόγω υψηλού κόστους. Αυτό είναι καλό για εμάς γιατί μπορούμε να έχουμε πληρέστερη εικόνα που αποκόπτεται κατα την μεταφορά στο φιλμ, την ευκολία μέτρησης των κυρτωμάτων ψηφιακά αλλά και την ευκολία αποθήκευσης στον φάκελο του ασθενούς για μελλοντική χρήση.
Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας έναν viewer σαν τον MicroDicom Viewer που χρησιμοποιώ εγώ και θα βρούμε εδώ: https://www.microdicom.com/downloads.html

Όλα τα CDs περιέχουν έναν φάκελο με την ονομασία DICOM που περιέχει αρχεία χωρίς κατάληξη και είναι οι λήψεις για τις ακτινογραφίες ή οι τομές των μαγνητικών και ένα αρχείο με την ονομασία DICOMDIR με τις πληροφορίες του τι περιλαμβάνει το CD για τον viewer.
Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να αντιγράψουμε σε έναν φάκελο που θα δημιουργήσουμε για τον ασθενή στον υπολογιστή μας.

Στη συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ στο DICOMDIR θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θα ανοίξει αυτό το αρχείο.
Επιλέγοντας το MicroDicom Viewer έχουμε την ακτινογραφία που θέλοντας σαν ορθοτικοί να την μελετήσουμε όπως βλέπουμε την πλάτη του ασθενούς (Face ακτινογραφία μόνο) πρέπει σαν πρώτο βήμα να την αντιστρέψουμε οριζοντίως. Στη συνέχεια αν θέλουμε μπορούμε να σημειώσουμε με τα εργαλεία του προγράμματος τα σημεία που μας ενδιαφέρουν, μέτρηση κυρτωμάτων, κορυφαίους σπονδύλους, Σημείο Tp, Γραμμή ισορροπίας κλπ και να τυπώσουμε σε Α4.
Το παράδειγμα της φωτογραφίας θα έπρεπε να τυπωθεί σε φιλμ 30Χ90 αλλά τέτοιο φιλμ έχω να δω πολλά χρόνια (και τότε υπήρχε μόνο στο Γενικό νοσοκομείο παίδων της Πεντέλης), το κλασικό φιλμ 35Χ43 προϋποθέτει σμίκρυνση και αφαίρεση πληροφορίας που υπάρχει, όπως για την γραμμή ισορροπίας αλλά δεν αποτυπώνεται στο φιλμ λόγω διαστάσεων.
Στο ίδιο link που παραθέτω παραπάνω μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας και το MicroDicomShellExtension. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε προεπισκόπηση των εικόνων στον φάκελο DICOM απο τον file explorer που χρησιμοποιούμε.
Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω και ιδίως στην περίπτωση MRI ή CT που υπάρχουν εκατοντάδες εικόνες, είναι εύκολο να εντοπίσουμε το σημείο που μας ενδιαφέρει άμεσα.