Σύμφωνα με τις 44 περιοχές πίεσης – εκτόνωσης που έχει καταγράψει ο Jacques Cheneau, 9 περιοχές πίεσης από αυτές βρίσκονται στην εμπρόσθια επιφάνεια του κηδεμόνα. Όταν ο ίδιος αναθεώρησε και αφαίρεσε το κλείστρο πάνω από το στήθος και την πίεση στον ώμο, άσκησε πιέσεις στους μαστούς με σκοπό την ανύψωση και την πίεσή τους εκ διαμέτρου αντίθετα του θωρακικού κυρτώματος. Προσωπικά ποτέ δεν μπόρεσα να ακολουθήσω κατά γράμμα και να εγκλωβίσω τους μαστούς μέσα στο πλαστικό.

Στην κάτω φωτογραφία σημειώνονται απο τον ίδιο όλες αυτές οι περιοχές, με κόκκινο οι πιέσεις και με μπλέ οι εκτονώσεις.