Φωτογραφίες κατά την κατασκευή του κηδεμόνα
Επίσκεψη 2η τρεις μήνες αργότερα με νέα ακτινογραφία in brace φυσικά