Σε όλους τους τύπους σκολίωσης που περιγράφει ο Dr. Rigo το μεταβατικό σημείο “Tp” τοποθετείται στην ίδια πλευρά του κορμού με τον Θ1 σε σχέση με την CSL ή πάνω σε αυτή.
Τι ισχύει σε αντίθετη περίπτωση?
Μπορεί να σχετίζεται αυτό με ένα δύσχρηστο εγγύς θωρακικό κύρτωμα που θα εξελιχθεί στο μέλλον με την χρήση κηδεμόνα?