Η σωστή ακτινογραφία


Κατά την πρώτη εξέταση ο ακτινολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται με δύο λήψεις Face & Profil. Η ακτινογραφία αυτή για να είναι αξιοποιήσιμη και εργαλείο στα χέρια του ορθοτικού πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη τη αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή μοίρα καθώς και την πύελο στο ίδιο φιλμ. Το φιλμ πρέπει να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 30 X 40 ιδιαίτερα σε παιδιά άνω των 10 ετών, ή να αναγράφει το ποσοστό σμίκρυνσης. Με μικρότερο φιλμ η εντύπωση για την έκταση της σκολίωσης είναι ατελής, η μέτρηση των κυρτωμάτων δύσκολη και η σύγκριση με μεταγενέστερη ακτινογραφία αναξιόπιστη.
Εκτός από την προσθιοπίσθια προβολή γίνεται και πλάγια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κύφωση η λόρδωση. Περιλαμβάνεται στην ακτινογραφία και η λεκάνη για έλεγχο των επιφύσεων των λαγονίων οστών που αποτελούν το δείκτη της σκελετικής ωρίμανσης.
Η μέτρηση της γωνίας του κυρτώματος γίνεται με τη μέθοδο Cobb που έχει επικρατήσει στη Διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με αυτή φέρνουμε μία ευθεία που εφάπτεται στην άνω επιφάνεια του ακραίου σπονδύλου και μία άλλη που εφάπτεται στην  κάτω επιφάνεια του κάτω άκρου του σπονδύλου. Η γωνία που σχηματίζουν οι κάθετες πάνω στις προηγούμενες γραμμές δίνει σε μοίρες τη γωνία του κυρτώματος ( γωνία σκολίωσης).
Δεν θα αναλύσουμε περισσότερο εδώ το πως θα μετρηθούν οι γωνίες των κυρτωμάτων οι στροφές των σπονδύλων, οι πευροσπονδυλικές γωνίες, ο δείκτης σκελετικής ωρίμανσης, η απόκλιση απο την γραμμή ισορροπίας και άλλα που πρέπει να έχουμε σαν νούμερα, αλλά θα υπογραμμίσουμε ότι μέ μια ακατάλληλη ακτινογραφία προχωράμε στην κατασκευή μας στα τυφλά με λιγότερα απο τα μισά στοιχεία που χρειαζόμαστε για έναν σωστό κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας δεν κατασκευάζεται στο περίπου, πιέζοντας απλά το κορμί εκεί που φουσκώνει…

Λίγες φορές όμως ακόμη και σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε σημείο που δεν χρειάζεται καν η εκτύπωση σε φιλμ, θα έχουμε την τύχη να δουλέψουμε με μια τόσο καλή ακτινογραφία στα χέρια μας. Τα περισσότερα κέντρα που είναι και εξειδικευμένα στη σκολίωση παρέχουν ακατάλληλες ακτινογραφίες σαν αυτές που ενδεικτικά ακολουθούν αλλά και πολύ χειρότερες δυστυχώς.
Αριστερά βλέπουμε ψηφιακή ακτινογραφία σε κορίτσι 11 ετών που θα χωρούσε άνετα σε φιλμ 30Χ40 και τα περισσότερα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι εκτός, ακόμη και ο θωρακικός κλωβός σκιασμένος για να μην μπορούμε να διακρίνουμε το περίγραμμα του κορμού. Εδώ βέβαια θα αντλήσουμε στοιχεία από μια άλλη τεχνολογία (δεξιά εικόνα), τη 3D απεικόνιση ή Laser Scanner όπως λανθασμένα έχει επικρατήσει να αναφέρεται και θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε άλλο κεφάλαιο στη συνέχεια.
Ενδεικτικά μια μελέτη ακτινογραφίας για την κατάταξη κατα Rigo ή Scroth Classification με τις απαραίτητες μετρήσεις που πρέπει να γίνουν, εδώ μας λείπουν οι Θ1,Θ2 σπόνδυλοι, αλλά σε αυτό το περιστατικό είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι δεν αλλάζει τίποτα από τον Θ4 και πάνω.