Η ταξινόμηση Lehnert-Schroth augmented classification βασίζεται στην κλασική (original Lehnert Schroth classification) της δεκαετίας του 1970, ωστόσο είναι πιο ακριβής. Σήμερα αυτή είναι μια μεγάλη βοήθεια σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας, αλλά και η βασική ταξινόμηση στην εφαρμογή του κηδεμόνα Gensingen brace σχεδιασμένου από τον υιό της Christa Lehnert-Schroth, Dr Hans-Rudolf Weiss.Περιγράφει 7 μοτίβα σκολίωσης διαχωρίζοντάς τα
σε 2 τύπους τριών και τεσσάρων καμπύλων.

Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων με προβολή ισχίου.
3CH type

Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων Θωρακοοσφυϊκή με προβολή ισχίου
3CTL type

Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων ουδέτερη με προβολή ισχίου
3CN type

Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων με μακρυά οσφυϊκή αντιρρόπηση
3CL type

Μοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων διπλό οργανικό
4C type

Μοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων μονή οσφυϊκή
4CL type

Μοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων μονή Θωρακοοσφυϊκή
4CTL type


Gensingen Βασικός τύπος κηδεμόνα 1


Κοινά Ακτινολογικά Χαρακτηριστικά

Θωρακική ή Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή

Θωρακική ή Θωρακοοσφυϊκή γωνία Cobb μεγαλύτερη από την οσφυϊκή γωνία Cobb

Κοινά Κλινικά χαρακτηριστικά

Συμπίεση πλευρών στη αντίθετη πλευρά του θωρακικού ή θωρακοοσφυϊκού ύβου

Θωρακική καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή καμπύλη ή χωρίς σαφή αντίθετη οσφυϊκή καμπύλης

Προβολή του ισχίου στην αντίθετη πλευρά του θωρακικού ή Θωρακοοσφυϊκού ύβου ή και στο κέντρο


Gensingen Βασικός τύπος κηδεμόνα 2


Κοινά Ακτινολογικά Χαρακτηριστικά

Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους

Θωρακική γωνία Cobb μεγαλύτερη ή ίση με την οσφυϊκή γωνία Cobb

Ο κορυφαίος οσφυϊκός διασχίζει την κάθετο από το ιερό

Κοινά Κλινικά χαρακτηριστικά

Συμπίεση πλευρών ή ισορροπία

Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους

Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου


Gensingen Βασικός τύπος κηδεμόνα 3


Κοινά Ακτινολογικά Χαρακτηριστικά

Οσφυϊκή ή Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη με μικρή σε έκταση αντίθετη θωρακική

Οσφυϊκή ή Θωρακοοσφυϊκή γωνία Cobb μεγαλύτερη από την θωρακική γωνία Cobb

Η κορυφή της οσφυϊκής καμπύλης στον Ο2 ή και χαμηλότερα ή της Θωρακοοσφυϊκής καμπύλης στον Ο1

Σφήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο5 / Ι1

Κοινά Κλινικά χαρακτηριστικά

Συμπίεση πλευρών στη πλευρά του θωρακικού ή Θωρακοοσφυϊκού ύβου

Θωρακική ή Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη μεγαλύτερη σε γωνία της θωρακικής

Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου

Πλευρικός ύβος στην κοιλιακή χώρα
Τρεις βασικοί τύποι κηδεμόνα που με κάποιες μικρές τροποποιήσεις γίνονται επτά για να καλύψουν κάθε σκολίωση.
Lehnert Schroth Classification
Gensingen brace (Weiss System Cheneau)