Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων με προβολή ισχίου.
3CH type

Κλινικά κριτήρια 
Συμπίεση πλευρών στην αντίθετη πλευρά του θωρακικού ύβου
Μακρυά θωρακική καμπύλη χωρίς σαφή οσφυϊκή καμπύλη
Σημαντική προβολή του ισχίου στην αντίθετη πλευρά του θωρακικού ύβου

Ακτινολογικά κριτήρια 
Θωρακική καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή
Θωρακική γωνία Cobb μεγαλύτερη από την οσφυϊκή γωνία Cobb
Ο κορυφαίος οσφυϊκός δεν διασχίζει την κάθετο από το ιερό

Brace Design 1 3BH προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCADΜοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων Θωρακοοσφυϊκή με προβολή ισχίου
3CTL type

Κλινικά κριτήρια
Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή
Θωρακοοσφυϊκή γωνία Cobb μεγαλύτερη από την οσφυϊκή γωνία Cobb
Χωρίς οσφυϊκή αντιρρόπηση
Κορυφή της καμπύλης στον Θ12

Ακτινολογικά κριτήρια
Μονή θωρακική καμπύλη με καθόλου ή ελάχιστη λειτουργική οσφυϊκή καμπύλη
Το μεταβατικό σημείο (Tp) είναι μετατοπισμένο προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Θ1 είναι μετατοπισμένος προς την κυρτή πλευρά του θώρακα
Ο Ο4 είναι οριζοντιωμένος
Brace Design 1 3BTL προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCAD


Μοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων ουδέτερη με προβολή ισχίου
3CN type

Κλινικά κριτήρια 
Συμπίεση πλευρών στη αντίθετη πλευρά του θωρακικού ύβου
Θωρακική καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή καμπύλη
Προβολή του ισχίου στην αντίθετη πλευρά του θωρακικού ύβου ή στο κέντρο

Ακτινολογικά κριτήρια 
Θωρακική καμπύλη μεγαλύτερη σε έκταση από την οσφυϊκή
Θωρακική γωνία Cobb μεγαλύτερη από την οσφυϊκή γωνία Cobb
Ο κορυφαίος οσφυϊκός διασχίζει την κάθετο από το ιερό

Brace Design 1  3BN προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCADΜοτίβο σκολίωσης τριών καμπύλων με μακρυά οσφυϊκή αντιρρόπηση
3CL type

Κλινικά κριτήρια
Συμπίεση πλευρών στην αντίθετη πλευρά του θωρακικού ύβου
Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους
Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου

Ακτινολογικά κριτήρια 
Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους
Θωρακική γωνία Cobb μεγαλύτερη από την οσφυϊκή γωνία Cobb
Ο κορυφαίος οσφυϊκός διασχίζει την κάθετο από το ιερό
Χωρίς σφήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο4 / Ο5 / Ι1
Brace Design 2 3BL προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCADΜοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων διπλό οργανικό
4C type

Κλινικά κριτήρια 
Συμπίεση πλευρών στη πλευρά του θωρακικού ύβου ή ισορροπία
Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους
Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου

Ακτινολογικά κριτήρια 
Θωρακική και οσφυϊκή καμπύλη περίπου ίδιου μήκους
Θωρακική γωνία Cobb ίση με την οσφυϊκή γωνία Cobb
Ο κορυφαίος οσφυϊκός διασχίζει την κάθετο από το ιερό
Σφήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο4 / Ο5 / Ι1
Brace Design 2 4B προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCADΜοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων μονή οσφυϊκή
4CL type

Κλινικά κριτήρια 
Συμπίεση πλευρών στη πλευρά του θωρακικού ύβου
Οσφυϊκή καμπύλη μεγαλύτερη της θωρακικής
Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου
Πλευρικός ύβος στην κοιλιακή χώρα στην πλευρά της οσφυϊκής κυρτότητας

Ακτινολογικά κριτήρια 
Οσφυϊκή καμπύλη με μικρή σε έκταση αντίθετη θωρακική
Οσφυϊκή γωνία Cobb μεγαλύτερη από τη θωρακική γωνία Cobb 
Η κορυφή της καμπύλης στον Ο2 ή και χαμηλότερα
Σφήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο5 / Ι1
Brace Design 3 4BL προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCAD


Μοτίβο σκολίωσης τεσσάρων καμπύλων μονή Θωρακοοσφυϊκή
4CTL type

Κλινικά κριτήρια
Συμπίεση πλευρών στη πλευρά του θωρακοοσφυϊκού ύβου
Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη μεγαλύτερη σε γωνία και έκταση της θωρακικής
Προβολή του ισχίου στην πλευρά του θωρακικού ύβου
Πλευρικός ύβος στην κοιλιακή χώρα στην πλευρά της Θωρακοοσφυϊκής κοιλότητας

Ακτινολογικά κριτήρια 
Θωρακοοσφυϊκή καμπύλη με μικρή σε έκταση αντίθετη θωρακική
Θωρακοοσφυϊκή γωνία Cobb μεγαλύτερη από τη θωρακική γωνία Cobb 
Η κορυφή της Θωρακοοσφυϊκής καμπύλης στον Ο1
Σφήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο4/Ο5 / Ι1
Brace Design 3 4BTL προκατασκευασμένο καλούπι του ScoliCAD
Lehnert Schroth Classification
Gensingen brace (Weiss System Cheneau)
Ας δούμε τα βήματα της προσαρμογής του προκατασκευασμένου κηδεμόνα στις μετρήσεις του ασθενούς.

Η διαδικασία εικονικής προσαρμογής που περιγράφεται εδώ βασίζεται στο λογισμικό Final Surface και στα προσαρμοσμένα πρόσθετα ScoliCAD που αναπτύχθηκαν για την προσαρμογή του Cheneau Gensingen Brace.

Η σάρωση του ασθενούς εισάγεται στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται για τη λήψη μετρήσεων από την τρισδιάστατη σάρωση.

Η σάρωση του ασθενούς πρέπει να κλιμακωθεί, διαδικασία η οποία είναι ημι-αυτοματοποιημένη χρησιμοποιώντας το ScoliCAD Scaler.

Το κατάλληλο μοντέλο κηδεμόνα πρέπει να επιλεγεί από τη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να εισαχθεί στη σκηνή.

Στη συνέχεια, το μοντέλο του κηδεμόνα προσαρμόζεται χρησιμοποιώντας το ScoliCAD Adjuster και γίνονται μικρορυθμίσεις.

Με τη βοήθεια του ScoliCAD Brace Designer, διορθώσεις στο μπροστινό και το οβελιαίο επίπεδο γίνονται ξεχωριστά για κάθε ασθενή.
Εαν ο ορθοτικός έχει τις γνώσεις και την εμπειρία, έχει και την δυνατότητα να επέμβει πιο δραστικά.
Αριστερά βλέπουμε όλα τα έτοιμα καλούπια Cheneau Gensingen, που περιέχει το πρόγραμμα και μετά την εισαγωγή των διαστάσεων του ασθενούς θα εξαχθούν σε STL αρχείο για να αναλάβει ένα CNC (milling machine) την φυσική παραγωγή τους.
Κατά τους δημιουργούς του προγράμματος δεν είναι απαραίτητο να γίνει σάρωση του ασθενούς αλλά προτιμάται, ως δεδομένα που χρειάζεται το πρόγραμμα αρκούν και οι μετρήσεις με τη μεζούρα.
Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής κηδεμόνα ο Dr Weiss δηλώνει ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στην κατασκευή απο τον ορθοτικό που θα χειριστεί αυτό το πρόγραμμα.

Σε επόμενο κεφάλαιο αξίζει να αναφερθούμε στην πρώτη προσπάθεια του Dr Weiss για προκατασκευασμένο κηδεμόνα τον κηδεμόνα Cheneau Light.