Η ταξινόμηση Rigo αναπτύχθηκε με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων αρχών διόρθωσης κατά τη θεραπεία της σκολίωσης με ένα συγκεκριμένο τύπο κηδεμόνα το Cheneau και τα παράγωγά του. Οι αρχές διόρθωσης του Cheneau επαναπροσδιορίστηκαν από τον Rigo χρησιμοποιώντας εμβιομηχανικές περιγραφές αντί της παλιάς ανατομικής περιγραφής του Jacques Cheneau.

Περιγράφει 4 κύρια μοτίβα σκολίωσης με συνολικά 9 υπο-μοτίβα.


Μοτίβο μη ισορροπημένης θωρακικής σκολίωσης Three - curve scoliosis pattern.
Μοτίβο αληθώς διπλής σκολίωσης Four - curve scoliosis pattern.
Μοτίβο ισορροπημένης θωρακικής και ψευδός διπλής σκολίωσης Non three - Non four scoliosis curve pattern.
Μοτίβο μονής οσφυϊκής / θωρακοοσφυϊκής καμπύλης Single lumbar / thoracolumbar curve pattern.

A1 Sub-type
Brace Design 3C Η λεκάνη ελευθερώνεται στην κυρτή θωρακική πλευρά

A2 Sub-type
Brace Design 3C Classical

A3 Sub-type
Brace Design 3C Classical

B1 Sub-type
Brace Design 4C Classical (Εδώ η λεκάνη μπορεί να ελευθερωθεί κατά περίπτωση στην κοίλη θωρακική πλευρά)

B2 Sub-type
Brace Design 4C Classical

C1 Sub-type
Brace Design Neutral pelvis

C2 Sub-type
Brace Design Neutral pelvis

E1 Sub-type
Brace Design Short lumbar brace

E2 Sub-type
Brace Design Short thoracolumbar brace
Dr. Rigo Classification
RSC brace (Rigo System Cheneau)

Θέση του μεταβατικού σημείου Transitional Point Offset

Το μεταβατικό σημείο ("TP") ορίζεται ως το μεσαίο σημείο μεταξύ του κάτω σπονδύλου της θωρακικής καμπύλης και του άνω σπονδύλου της οσφυϊκής καμπύλης. Η θέση του μεταβατικού σημείου σε σχέση με την κάθετη γραμμή από το ιερό ("CSL") ορίζει το "transitional point offset".


Αντίστροφη κλίση Ο5-Ο4

Μια αρνητική αντίστροφη κλίση Ο5-Ο4 σημαίνει ότι η κάτω ακραία πλάκα του Ο4 και η άνω ακραία πλάκα του Ο5 είναι παράλληλες. Αντίθετα, μια θετική αντίστροφη κλίση Ο5-Ο4 σημαίνει ότι η άνω ακραία πλάκα του Ο5 είναι σαφώς λιγότερο κεκλιμένη από την κάτω ακραία πλάκα του Ο4.
Στα ακτινολογικά κριτήρια που θα δούμε στη συνέχεια θα χρειαστούμε και τους 2 παρακάτω όρους.
* Τροποποιητής D D modifier

Ο λεγόμενος τροποποιητής D είναι απαραίτητος όταν υπάρχει δομική καμπύλη στην εγγύς θωρακική περιοχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι προκαθορισμένοι τύποι κηδεμόνα πρέπει να τροποποιηθούν.
Το εγγύς πίεστρο είναι ίδιο με το κύριο που δρά στην θωρακική περιοχή, αλλά η επιφάνειά του είναι μικρότερη. Δεν λειτουργεί τόσο ψηλά όπως το κλασικό εγγύς πίεστρο αλλά είναι αρκετά υψηλά για να επιφέρει διόρθωση της κύριας θωρακικής καμπύλης ως το τρίτο σημείο του «συστήματος τριών σημείων πίεσης». Η κλασική προσέγγιση δεν είναι η καλύτερη για αυτήν την περίπτωση, επειδή θα τείνει να αυξάνει την εγγύς καμπύλη.
Ο «τροποποιητής D» μπορεί να συμπληρωθεί από μια υπερκατασκευή συμπίεσης-έλξης, όταν η κορυφαία περιοχή της εγγύς καμπύλης είναι περίπου Θ3 - Θ4. Στην ουσία δηλαδή μια κατασκευή από την πλευρά του κυρτώματος, που θα τραβήξει με ιμάντες το λαιμό. Ακούγεται βάρβαρο αλλά αυτή η λύση δίνεται για την περίπτωση αυτή (εικόνα a).
Τροποποιητής D *
O μηχανισμός αυτός είχε εφαρμογή στο milwaukee, προσωπικά βρίσκω αδύνατο να επέμβει κανείς τόσο ψηλά με οποιονδήποτε υπομασχάλιο κηδεμόνα, σίγουρα είναι ότι πιο δύσκολο έχει να αντιμετωπίσει ο ορθοτικός και θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά αν θα ασκήσει μέγιστες πιέσεις στα υποκείμενα κυρτώματα αφήνοντας αυτό να επιδεινώνει την κλινική εικόνα του ασθενή στο ύψος του ώμου και της κεφαλής. Περισσότερα εδώ