Από την θεωρία στην πράξη

2020 Inbalance.gr All rights reserved.
info@inbalance.gr
Η σελίδα αυτή περιέχει προσωπικές σημειώσεις του αντικειμένου που με απασχολεί πάνω από 30 χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως δεδομένα αφού και εγώ ο ίδιος έχω την τάση να αναθεωρώ συχνά τις απόψεις μου με την γνώση που αποκτώ μέρα με τη μέρα.